Strandlinjer, kvarter
och viktiga byggnader 

i urval.

STOCKHOLMS HISTORISKA ATLAS

Stockholms historiska karta är en digital vektorbaserad geografisk databas som bygger på en mycket stor mängd stadskartor, ritningar, bilder, inventeringar och historiskt arkivmaterial och annat som kan kopplas till Stockholms fysiska rum.

  • Facebook
  • Twitter