Stockholms historiska atlas är en geografisk databas som sträcker sig från vikingatid till nutid. Över 30.0000 stadsplaner, kartor, bygglovsritningar, inventeringar och andra dokument från olika tider har digitaliserats, bearbetats och sammanfogats i en ständigt växande databas.

 

Upplösning

Temporal upplösning 1 år

Rymdupplösning 1-20 meter 

 

Omfattning

Yta: 

Stockholms kommun med omgivningar

Objekt:

Objekttyper

övergripande, tex byggnad, landmassa,  marktyp, markanvändning, administrativa gränser, tomter, byggnadsdetaljer, växtlighet,träd, 

Subtyper: 670 (tex bostad, industri, teknik, jordbruk

Detaljtyper 5679 (tex textilindustri, butik, hållplats, gångväg)

Datafält: 10-40 (ex Källa, benämng, tidspann, upphovsman)

 

Användingskategorier: 576 (eget system med utgångspunkt från LM och EU standarder

 

språk: svenska, engelska

 

Plattform: ESRI ArcGIS pro

 Användningsområden

Projektet har i det avseendet inga begränsningar, utan användas även för att visa de stadsplaner och utopiska idéer som föreslagits genom åren, men som aldrig blev verklighet.

Stockholms historiska karta är ett ännu pågående projekt och det dröjer innan publicering i sin fulla utsträckning kan bli aktuell. Projektet kommer publiceras för olika plattformar, som tex: webb, smartphones med GPS, plattformar for virtuell- och förstärkt verklighet (VR och AR).

Stockholms historiska karta erbjuder – precis som Google Maps och liknande digitala kartor – möjlighet att fritt zooma in och ut i staden. Ju mer en zoomar in desto mer detaljerad information dyker upp i kartan. I det yttersta läget ges information om församlingar och dess gränser. Andra administrativa, historiska gränser såsom härader och skeppslag för områdena runt om stenstaden finns också med. I den mest detaljerade kartan ges information om exempelvis kvartersnamn, gatunamn, enstaka byggnader. Även tomtgränserna är inritade med hög precision redan på de äldsta kartlagren.

Man kan på ett enkelt sätt således zooma in och ut, flytta fokus men även tidsskikt. På det sättet kan kartan användas på ett förtjänstfull sätt och på samma sätt som i Stockholmskällans tjänst ”Jämföra kartor” (https://stockholmskallan.stockholm.se), användas till att jämföra hur Stockholm såg ut i olika tider, men i den här versionen utifrån vektoriserade kartor och inte enbart de avfotograferade historiska kartorna.

Georgia Italic är ett delikat teckensnitt inspirerat från kalligrafi. Framhäv små delar av texten i form av punkter.

  • Facebook
  • Twitter