Kartnyckel/förklaringar till film #1

Uppdaterad: 8 maj 2020

Filmen visar bebyggda och obebyggda kvarter, strandlinjer och ett urval byggnader i Stockholm från 1200-talets början fram till idag.


  • De fyllda, grå ytorna är kvarter som är jämförelsevis tätbebyggda. Datan för vad som är tätbebyggd är ofta relativt subjektiv och osäker. Varierar från källa till källa och område till område. För att krångla till det är ibland delar av kvarteret bebyggt och andra delar kan vara tex jordbruk.

  • Ytor som är markerade av en begränsningslinje är antingen obebyggda kvarter eller rent administrativa kvarterstrakter. Som då tex inte bildar gator eller bebyggelsegrupper.

  • Byggnaderna som finns med är utvalda spontant utefter kulturell eller annan betydelse. Dess placering och geometri är till stor del angivna med relativt hög tillförlitlighet. Ett par undantag är Kungsladugården vid nuvarande Nobelparken, Fyrkanten, (Drottning Kristinas vårdhem för sjöfarare) på Djurgården samt Klara kloster. För dess byggnader har jag inte hittat några källor.

  • Strandlinjerna är av skiftande kvalitet. Ynge data (1860-tal till nutid) är för det mesta väl representerad. Äldre av ojämn kvalitet. Bättre i centrala delar. Vissa träskmarker är sammanslagna med sjöar I den här visualiseringen.

  • Den temporala datan för kvarteren söder om Mälaren är till stora delar mycket grov. Bygger ofta på tidsdata från de småskaliga kartorna (1885, 1899, 1901, 1934, 1940).


33 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
  • Facebook
  • Twitter