Medverkande, tack, källor och kommentarer - Film #1

Uppdaterad: 8 maj 2020

Research, kartografisk framställning, design och film av Axel von Matérn

Musik Stanley Gurvich


Tack för hjälp och stöd

 • Veronica Ion som lärt mig en massa GIS och hjälpt mig vektorisera Holms och Torstensson samt Lundbergs 1885 och Stadsingengörskontorets 1945.

 • Rebecka Lennartsson för allt stöd alla spännande uppslag!

 • Amanda Adolfsson Nilsson för all hjälp med arkivmysterierna på SSA och inspirationen till allt detta till att börja med!

 • Lowe Börjeson för din analytiska förmåga och för att du begrep från dag ett! :)

 • Maria Gidlöf för all hjälp på Liljeholmskajen

 • Helen Grenler

 • för GIS-supporten (jag har laddat med en bunt fler frågor, återkommer!!!)

 • Erik von Matérn, min storebror och största fan, för entusiasmen. Räcker så väldigt långt!


Har säkert glömt en massa folk. Får helt enkelt lov att fylla på när det dyker upp. Men vill avslutningsvis även tacka all kunnig och entusiastisk personal på Stockholms Stadsmuseum och Stockholms Stadsarkiv.

Källor

Generellt sett är den geografiska datan hämtad från så trovärdiga och detaljerade uppgifter som varit möjligt. Det betyder att källan till varje bit data i atlasen är värderad enligt källkritisk metod. I praktiken värderas tex officiella och yngre dokument högre än äldre andrahandsuppgifter. Men det betyder inte att all data är verifierad. Tvärtom är delar av datan på de äldre tidsskikten uppskattningar och slutsatser baserat på verifierad data eller gjorda av Stockholmsforskare. Varje bit data (tex geometri, start- och slutar etc) har källan angiven.

Tills dess reglementet kring geodata blir mer öppen, har jag varit tvungen att undvika datan med i särklass högst kvalitet, den från Lantmäteriet. Men det är bara en tidsfråga innan den också släpps hoppas jag.


I materialet finns tre viktiga anläggningar som är ytterst osäkra vad gäller geometri och som jag normalt sätt inte hade haft med allt av den anledningen. Men ändå valt att ta med pga deras betydelse.

 • Klara kloster där jag bara hittat ett par rester av byggnadshörn i två arkeologisk undersökningar. Anar att buggnadskomplexet är lite väl tilltaget i storlek.

 • Kungsladugården vid nuvarande Nobelparken.

 • Drottning Kristinas vårdinrättning för sjöfolk på Djurgården.

Kartor och kartverk

Grundläggande för det geometriska arbetet har varit småskaliga översiktskartorna. För överblick men också som data för de områden där mer detaljerat material inte funnits tillgängligt. Kartverktyget på Stockholmskällan har varit en ovärderlig hjälp för att navigera dessa. Problemen med det småskaliga materialet är förutom låg detaljrikedom, att det ofta är svårt att veta vad som är realiserat och vad som är planerat. Därför pågår ett arbete med att verifiera datan med mer storskaligt material, som tex bygglovshandlingar och situationsplaner.

Kartor och kartverk Grundkartor Stockholm 1923–1968

Ekonomiska kartan

Registerkartan Stockholm

Häradsekonomiska kartan

Lantmäteriets Terrängkarta

Småskaligs Stockholmskartor av bla Tillaeus, Bjurman, Kusel, Mentzer, Lundberg, Akrell, Wijkman, Stadsingenjörskontoret mfl

Lantmäteriet Ortofoto 1958, 1971

Gamla Stan 1750 Carlberg Gamla Stan 1771, Jonas Brolin

Holm Tomtbok 1674, 1679 och Torstensson Tomtbok 1663, 1668

Neuhaus panorama, ca 1870

Skansen 1893, 1894, 1903 C. E. Dahlman

Litteratur och trycksaker

Byggnadsinventeringar, bla Norrmalmsinventeringen 1964 – 1967 och Industrimiljöinventering 1979, Stockholms Stadsmuseum

Per Anders Fogelström, Nils-Gustaf Stahre, Staffan Nyström (red) Stockholms gatunamn, Stockholm 2005

Kommun­full­mäktige­trycket 1863 – 2009

Diverse artiklar ur Samfundet St Eriks årsbok

Hans Hansson, Stockholms stadsmurar, Stockholm 1956

Margareta Cramér mfl Gamla Stan hus för hus, kulturhistorisk undersökning. Kvarteret Hippomenes, Stockholm 1997

Fredric Bedoir Stockholms arkitektur 2011, Stockholms Byggnader 2012 Villastan 2018

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. Officiell berättelse. Första delen. Red. Ludvig Looström, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1899

Visioner och verklighet. En studie kring Stockholms 1600-talsplan, Marianne Råberg, Stockholm1987

Diverse arkeologiska utredningar, Stockholms Stadsmuseum, Arkeologikonsult mfl

Förvaltningsprogram Skeppsholmen, 2007 Fastighetsverket Stockholm

Riddarholmen 1620-talet – 1940. Tomtbildnings och stadsplanehistorisk utredning i Stadskollegiets utlåtanden Albin Löfgren

Nordiska museet under 125 år, Nordiska museets förlag, 1998

Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården, Clas Tollin, 2017

Stockholms centralstation, dess historiska utveckling och ombyggnad under åren 1925 – 1927, Kungliga järnvägsstyrelsen 1927

Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 2

Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium

Stockholmskartor, Stockholm 1992, Nils-Erik Landell

Fataburen Kulturhistorisk tidskrift

Arkiv

Bygg- och plantjänsten, bygglovshandlingar, Stockholms Stadsbyggnadskontor

Djurgårdsförvaltningen

S:t Erikssamlingen

Stockholms Stadsarkiv

RAÄ Bebyggelseregistret

Brandförsäkringsverket

Webb

Wikipedia

Stockholmskällan

Fastighetsverket Stockholm

Google Streetview

Digitalt Stadsmuseum

Digitalt museum

Historiska kartor, Lantmäterimyndigheten

99 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
 • Facebook
 • Twitter